Oto my

Dzięki ponad 100-letniej tradycji pomagania ludziom w rozsądnym wydawaniu pieniędzy wypracowaliśmy sobie czołową pozycję niezależnego eksperta w zakresie usług zarządzania wierzytelnościami.

Lindorff w skrócie

27 czerwca 2017 roku firmy Intrum Justitia i Lindorff połączyły siły stając się liderem rynku zarządzania wierzytelnościami na świecie. Grupa Lindorff  założona w 1898 roku oferuje pełne spektrum usług z zakresu windykacji należności, zakupu długów, działań prewencyjnych oraz badań due dilligence. Intrum Justitia powstała w 1923 roku i zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami, w tym ich zakupem. Celem firmy jest mierzalna poprawa płynności finansowej i długoterminowej rentowności obsługiwanych firm oraz pomoc ludziom w zarządzaniu domowymi finansami.

Intrum Justitia i Lindorff łączą się na 23 rynkach w Europie.  Razem będą zatrudniać ponad 8000 pracowników zaangażowanych w promowanie zdrowej gospodarki. W ciągu dwunastu miesięcy do marca 2017 r  zjednoczona organizacja osiągnęła przychody pro-forma w wysokości 12,9 mld SEK. Siedziba firm mieści się w Sztokholmie, w Szwecji. Intrum Justitia AB jest notowana na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intrum.com lub www.lindorff.com.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych wynikach finansowych, przejdź na stronę naszego inwestora (wersja angielska).

/media/58189/mikaelericson.jpg

Mikael Ericson, CEO Intrum Justitia and Lindorff Group


Nasze wartości

W codziennej pracy jesteśmy profesjonalni i zaangażowani, zorientowani zarówno na klienta, jak i wynik. Te cztery wartości stanowią podstawę prowadzenia naszej działalności biznesowej i efektywnego osiągania wyników.

Lindorffers
Profesjonalizm
Lindorffers
Zorientowanie na klienta
Lindorffers
Zorientowanie na wyniki
Lindorffers
Zaangażowanie

Kształtowanie przyszłości branży

Nasza branża ulega obecnie fundamentalnym zmianom, następującym szybciej niż kiedykolwiek. Regulacje prawne wynikające z międzynarodowych przepisów wpływają zarówno na nas, jak i na naszych konkurentów. Na rynku pojawiają się wciąż nowe rozwiązania i technologie, co motywuje nas do ciągłego rozwoju kanałów komunikacji. Big data, media społecznościowe, robotyka, nieprzerwanie dostępne i zintegrowane rozwiązania — to wszystko zagadnienia, do których musimy się dostosować.

Jako czołowy niezależny ekspert w dziedzinie usług zarządzania wierzytelnościami jesteśmy zobligowani do tworzenia rozwiązań, które pomogą ludziom szybciej i sprawniej zarządzać swoimi zobowiązaniami finansowymi.

NASZA BRANŻA ULEGA POWAŻNYM ZMIANOM. JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA TWORZENIE KOLEJNYCH INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ, ABY W EFEKCIE OFEROWAĆ CORAZ LEPSZE PRODUKTY.

Inspirujemy innowacje i poszerzamy granice możliwości, co czyni nas prekursorami na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Pragniemy przy tym zapewniać klientom i konsumentom jak najlepszą obsługę. Nie widzimy przeszkód, widzimy możliwości.

Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program

„Nasza ambicja to oferta dostępna przede wszystkim w formie cyfrowej. Od zawsze staramy się przesuwać ograniczenia, aby doskonalić usługi świadczone naszym klientom”.

- Hannah Cook, program digitalizacji, SVP Group


Świat wg firmy Lindorff

Pomagamy ludziom w dążeniu do rozsądnego zarządzania wydatkami. Dla naszych klientów oznacza to przewidywalne płatności, dla konsumentów - lepszą jakość życia. Naszym celem jest współtworzenie społeczeństwa skoncentrowanego na sprawiedliwym handlu.

Kiedy klienci przesyłają nam swoją sprawę, już wiemy, że potrzebują pieniędzy szybko i chcą wiedzieć, że mogą na nas polegać. Ważne jest również to, by po zakończeniu sprawy ich konsumenci do nich wracali. Klienci ufają, że do tego doprowadzimy. Dążymy do ograniczenia wskaźnika utraty konsumentów. W Lindorff jesteśmy dumni z tego, że prowadzimy działalność w sposób etyczny i innowacyjny.

W celu zapewnienia, że wszystkie nasze oddziały na świecie kierują się podobnymi wartościami, opracowaliśmy „Biznesowy kodeks wartości firmy Lindorff”. Jego celem jest zachęcanie do odpowiednich zachowań w zakresie prowadzenia działalności biznesowej w całej firmie i utrwalanie ich.

Więcej informacji o „Biznesowym kodeksie wartości firmy” Lindorff znajdziesz tutaj (w jęz. angielskim)

/media/5634/lindorff-hq2017-8736_2400x1600.jpg

W celu zapewnienia, że wszystkie nasze oddziały na świecie kierują się podobnymi wartościami, opracowaliśmy „Biznesowy kodeks wartości firmy Lindorff”.