Oto my

Dzięki ponad 100-letniej tradycji pomagania ludziom w rozsądnym wydawaniu pieniędzy wypracowaliśmy sobie czołową pozycję niezależnego eksperta w zakresie usług zarządzania kredytami.

Lindorff w skrócie

27 czerwca 2017 roku firmy Intrum Justitia i Lindorff połączyły siły stając się liderem rynku zarządzania wierzytelnościami na świecie. Grupa Lindorff  założona w 1898 roku oferuje pełne spektrum usług z zakresu windykacji należności, zakupu długów, działań prewencyjnych oraz badań due dilligence. Intrum Justitia powstała w 1923 roku i zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami, w tym ich zakupem. Celem firmy jest mierzalna poprawa płynności finansowej i długoterminowej rentowności obsługiwanych firm oraz pomoc ludziom w zarządzaniu domowymi finansami.

Intrum Justitia i Lindorff łączą się na 23 rynkach w Europie.  Razem będą zatrudniać ponad 8000 pracowników zaangażowanych w promowanie zdrowej gospodarki. W ciągu dwunastu miesięcy do marca 2017 r  zjednoczona organizacja osiągnęła przychody pro-forma w wysokości 12,9 mld SEK. Siedziba firm mieści się w Sztokholmie, w Szwecji. Intrum Justitia AB jest notowana na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.intrum.com lub www.lindorff.com.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych wynikach finansowych, przejdź na stronę naszego inwestora (wersja angielska).

Klaus-Anders Nysteen, CEO Lindorff Group

Nasze wartości

Jako pracownicy firmy Lindorff jesteśmy dumni, że każdego dnia pracy możemy wprowadzać nasze wartości w życie, kształtując przyszłość całej branży. Nasze cztery najważniejsze wartości są podstawą prowadzenia naszej działalności biznesowej i dążenia do efektywnego osiągania wyników.

Lindorffers
Profesjonalizm
Lindorffers
Zorientowanie na klienta
Lindorffers
Zorientowanie na wyniki
Lindorffers
Zaangażowanie

Kształtowanie przyszłości branży

Nasza branża ulega obecnie fundamentalnym zmianom, następującym szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Regulacje prawne wynikające z międzynarodowych przepisów wpływają zarówno na nas, jak i na naszych konkurentów. Dynamika rynku i zachowania płatnicze zmieniają oczekiwania klientów wobec interakcji za pomocą cyfrowych kanałów komunikacji. Big data, media społecznościowe, robotyka, nieprzerwanie dostępne i zintegrowane rozwiązania — to wszystko zagadnienia, do których musimy się dostosować.

Zawrotne tempo innowacji w branży technologii finansowych sprawia, że jako czołowy niezależny ekspert w dziedzinie usług zarządzania kredytami jesteśmy zobligowani do tworzenia rozwiązań, które pomogą ludziom zarządzać ich zobowiązaniami finansowymi.

NASZA BRANŻA ULEGA POWAŻNYM ZMIANOM. JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA TWORZENIE KOLEJNYCH INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ, ABY W EFEKCIE OFEROWAĆ CORAZ LEPSZE PRODUKTY

Chcemy być prekursorami na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni, poprzez inspirowanie innowacji i rozszerzanie granic możliwości, a przy tym chcemy zapewniać klientom i konsumentom jak najlepszą obsługę. Nie widzimy przeszkód, widzimy możliwości.

Hannah Cook, SVP Group Digitalisation Program
„Nasza ambicja to oferta dostępna przede wszystkim w formie cyfrowej. Od zawsze staramy się przesuwać ograniczenia, aby doskonalić usługi świadczone naszym klientom”.

- Hannah Cook, program digitalizacji, SVP Group

Świat wg firmy Lindorff

Pomaganie ludziom w dążeniu do rozsądnego zarządzania wydatkami oznacza lepszą jakość życia naszych konsumentów, przewidywalne płatności dla naszych klientów oraz społeczeństwo skoncentrowane na sprawiedliwym handlu.

Kiedy klient przesyła nam swoją sprawę, już wiemy, że potrzebuje pieniędzy szybko i chce wiedzieć, że może na nas polegać. Klienci potrzebują również, żeby po zakończeniu sprawy ich konsumenci do nich wracali. Ufają, że do tego doprowadzimy. Dążymy do ograniczenia wskaźnika utraty konsumentów. Naszą dumą w Lindorff jest etyczny sposób prowadzenia działalności oraz to, jak inspirujemy innowacyjne rozwiązania i wydajność operacyjną naszej branży.

W celu zapewnienia, że wszystkie nasze oddziały na świecie kierują się podobnymi wartościami, opracowaliśmy „Biznesowy kodeks wartości firmy Lindorff”. Jego celem jest zachęcanie do odpowiednich zachowań w zakresie prowadzenia działalności biznesowej w całej firmie i utrwalanie ich.

Więcej informacji o „Biznesowym kodeksie wartości firmy” Lindorff znajdziesz tutaj (w jęz. angielskim)

W celu zapewnienia, że wszystkie nasze oddziały na świecie kierują się podobnymi wartościami, opracowaliśmy „Biznesowy kodeks wartości firmy Lindorff”.