Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych potwierdza - możesz nam zaufać

Co roku Komisja Etyki, działająca w ramach stowarzyszenia, weryfikuje czy postępowanie przedsiębiorstw członkowskich jest zgodne z Zasadami Dobrych Praktyk. W marcu 2017 r. firma Lindorff SA po raz kolejny, w wyniku pomyślnego przejścia audytu, została nagrodzona Certyfikatem Etycznym.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce. Na liście członków od 2012 roku figuruje również Lindorff SA. Konferencja ma na celu ciągłe doskonalenie środowiska biznesowego. Inicjuje wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń. Czuwa także nad zachowaniem profesjonalizmu, wzajemnego szacunku i poszanowania zasad etycznych przedsiębiorstw na rynku finansowym.

Każdy członek KPF powinien przestrzegać przyjętych standardów etycznych. W czerwcu 2005 roku została powołana Komisja Etyki, która stale weryfikuje postępowanie przedsiębiorstw w kontekście Zasad Dobrych Praktyk. Zbiór ten jest opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Co roku organizowany jest Audyt Etyczny, w wyniku którego Komisja przyznaje stosującym się do kodeksu firmom Certyfikat Etyczny.

Działamy uczciwie, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i dobra rynku finansowego.

Z dumą informujemy, że w wyniku pomyślnego przejścia przez kilkuetapowy audyt dotyczący zasad obsługi klienta oraz etyki działań wewnętrznych i rynkowych otrzymaliśmy Certyfikat Etyczny o numerze 54/2017. To bardzo ważna informacja zarówno dla nas, jak i naszych kontrahentów. Oznacza to, że działamy uczciwie, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i dobra rynku finansowego. Rzetelnie prowadzimy działalność, każdy z naszych pracowników jest kompetentny i wykwalifikowany. Poznajemy potrzeby klientów, by tworzyć najbardziej dopasowane do ich sytuacji rozwiązania. Promujemy dobre praktyki rynkowe i staramy się zapobiegać postawom utrudniającym jego rozwój.

Więcej na temat Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Certyfikatu Etycznego można dowiedzieć się na stronie http://www.kpf.pl/.