Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o wykorzystaniu prywatnych informacji, które są gromadzone podczas Twojej wizyty na naszych stronach.

Polityka prywatności

Twoje dane są zarządzane przez Lindorff Group, firmę zarejestrowaną w Norwegii.

Jednym z celów naszej strony jest informowanie o tym, kim jesteśmy i co robimy. Możemy gromadzić niektóre informacje osobiste (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail). Wykorzystujemy te dane, do udoskonalania naszych usługi i dostarczania najpotrzebniejszych informacji. Używami ich również, by:

- odpowiadać na przesłane przez Ciebie pytania lub prośby;

- egzekwować lub w jakikolwiek inny sposób realizować nasze prawa i zobowiązania związane z jakąkolwiek umową, którą z nami zawarłeś lub zgodnie z umowami z klientami;

- przewidywać i rozwiązywać problemy związane ze wszystkimi świadczonymi Ci usługami

- tworzyć produkty i usługi, które mogą zaspokoić Twoje potrzeby.

Aby zoptymalizować nasze usługi, możemy wykorzystywać Twoje dane do marketingu bezpośredniego. Ponieważ szanujemy Twoją prywatność, poinformujemy Cię przed użyciem informacji do tego celu i, jeśli będzie to wymagane, zapytamy Cię o zgodę. Chcielibyśmy również wykorzystać je do celów statystycznych i analitycznych — wówczas zupełnie anonimowo.


Zasady dotyczące plików cookie

Jak większość stron interaktywnych, nasza strona wykorzystuje pliki cookie, aby oferować Ci lepszą obsługę i lepiej zrozumieć, kim jesteś oraz aby pomóc Ci w najlepszy możliwy sposób. Pliki cookie używane są do monitorowania ruchu internetowego i optymalizacji treści. Odwiedzając nasze strony, zgadzasz się na użycie swoich prywatnych informacji.


Warunki

Wchodząc na stronę www.lindorff.com, wyrażasz zgodę na poniższe warunki:

Ta strona internetowa wraz z całym jej układem i zawartością oraz wraz z zawartością każdej strony z naszej listy stron, jest własnością firmy Lindorff.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Możesz zapisywać fragmenty ze strony Lindorff na swoim dysku lub drukować ich kopie do własnego, niekomercyjnego użytku.

Możesz wykorzystywać i udostępniać niezbędne niewielkie fragmenty naszej strony, aby zapewnić bezpośrednie odniesienie do strony lub odniesienie do wyszukiwarek internetowych.

Każdy inny sposób wykorzystania, kopia, tłumaczenie, adaptacja, układ lub każda inna modyfikacja, dystrybucja lub przechowywanie tej strony w jakiejkolwiek stronie i do jakichkolwiek celów, bez pisemnego pozwolenia ze strony Lindorff jest zabroniony.

Staramy się, żeby nasza strona zawierała aktualne informacje, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za żadne błędy, pominięcia lub wprowadzające w błąd oświadczenia, ani za rezultaty działań podjętych na skutek zapoznania się z treścią tej strony.

Informujemy, że zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za treści i praktyki prywatności danych wszystkich stron, do których udostępniamy linki.

Zmiany do niniejszych zasad: Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do warunków użytkowania tej strony, poinformujemy o tych zmianach na stronie. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej polityki prywatności.


Danych osobowych

Lindorff S.A. - jako administrator danych osobowych - zapewnia, że dane osobowe w Spółce są pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) i wydanymi do niej aktami wykonawczymi. Spółka w szczególności podejmuje działania, których celem jest zapewnienie, że przetwarzane dane osobowe są wykorzystywane tylko w określonym celu, zabezpieczone przed nieuprawnionymi zmianami i nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą i uszkodzeniem. Spółka deklaruje, że we wszystkich działaniach związanych z ochroną danych osobowych dążyć będzie, aby przy przetwarzaniu danych osobowych zapewnić poufność, integralność, dostępność, rozliczalność, autentyczność, niezaprzeczalność i niezawodność.

Administrator danych osobowych powołał - zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa - Administratora bezpieczeństwa informacji, który zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. Rejestr jest dostępny w siedzibie Spółki.”

Dane administratora bezpieczeństwa informacji są wskazane w rejestrze ABI prowadzonym na platformie e-GIODO.