Połączenie firm Lindorff i Intrum Justitia

27 czerwca firmy Lindorff i Intrum Justitia połączyły się, aby stać się światowym liderem usług zarządzania zobowiązaniami. Czytaj więcej.

X

Jak wygląda proces dochodzenia zobowiązania?

Czy otrzymałeś od nas list? Jeśli tak, chcemy być pewni, że wiesz jak wygląda proces dochodzenia zobowiązania. Poniższy opis powinien Ci pomóc.
List z informacją o zakupie wierzytelności

List z informacją o zakupie wierzytelności

Czytaj dalej
List z informacją o zakupie wierzytelności

Jest to pierwszy list, jaki wysyłamy do naszych klientów po etapie zakupu ich wierzytelności. Informujemy w nim kto jest aktualnym wierzycielem i wskazujemy całkowitą wymagalną kwotę do spłaty rozbitą na składowe zobowiązania. Podajemy również nowy numer konta, na który powinny być realizowane wpłaty.

Wezwanie do spłaty zobowiązania

Wezwanie do spłaty zobowiązania

Czytaj dalej
Wezwanie do spłaty zobowiązania

W liście informujemy klienta o aktualnym etapie jego sprawy oraz możliwości skierowania jej do sądu. Powiadamiamy również, że wciąż jeszcze istnieje szansa na polubowne rozwiązanie sprawy. Podajemy informację o możliwych kosztach postępowania w przypadku wysyłki pozwu.

Złożenie pozwu w sądzie

Złożenie pozwu w sądzie

Czytaj dalej
Złożenie pozwu w sądzie

Jeśli na etapie polubownym nie udało nam się dojść do porozumienia, wysyłamy pozew do sądu i informujemy o tym klienta. Zaznaczamy jednak, że nadal istnieje szansa na zawarcie porozumienia w kwestii spłaty zobowiązania.

Uzyskanie tytułu wykonawczego

Uzyskanie tytułu wykonawczego

Czytaj dalej
Uzyskanie tytułu wykonawczego

Po zakończeniu działań sądowych informujemy, że wciąż istnieje szansa na zawarcie porozumienia. Jeśli w kwestii spłaty zobowiązania, pomiędzy klientem a wierzycielem nadal nie dojdzie do porozumienia, ten drugi nabywa prawo do przekazania sprawy na etap komorniczy. Przypominamy, że skierowanie sprawy do egzekucji może wiązać się z doliczeniem dodatkowych kosztów postępowania, które mogą wynieść nawet do 15% wartości zobowiązania.

Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza

Czytaj dalej
Egzekucja komornicza

Komornik na bieżąco informuje klienta o działaniach podjętych na jego sprawie. Jednocześnie klient może uzyskać informacje na temat swojego zobowiązania oraz aktualnych czynności prawnych bezpośrednio u wierzyciela.