Kredyty zagrożone

Kredyty zagrożone

Zdajemy sobie sprawę, że posiadanie portfeli kredytów zagrożonych może uniemożliwiać rozwój firmy i oferujemy usługi, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Znamy dobrze Twoich klientów i potrafimy podejść do nich w zindywidualizowany sposób, aby jednocześnie zapewnić dobre warunki i terminy spłaty oraz zadbać o zadowolenie klienta. Możemy również od razu odkupić portfel wierzytelności lub znaleźć inne pośrednie rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb.