Kredyty zagrożone

Kredyty zagrożone

Zdajemy sobie sprawę, że posiadanie portfeli kredytów zagrożonych może uniemożliwiać rozwój firmy. Oferujemy usługi, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Znamy dobrze Twoich klientów i potrafimy podejść do nich w zindywidualizowany sposób, by zapewnić dobre warunki i terminy spłaty oraz zadbać o zadowolenie klienów. Możemy również od razu odkupić portfel wierzytelności lub znaleźć inne pośrednie rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb.