Ludzie są najważniejsi!

Aby odzyskiwać wierzytelności w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Twoich klientów, opracowaliśmy tzw. „osobowości”. Każda z tych osobowości powstała na podstawie naszej wiedzy o Twoich klientach — faktów i danych dotyczących ich zachowań i preferencji.

Każda z osobowości reprezentuje jedną grupę klientów. Każdej z osobowości, odzwierciedlającej zbiór najważniejszych cech takiej grupy, nadaliśmy nazwę i tożsamość. Po co to robimy?

Dzięki pracy z osobowościami nasi pracownicy byli w stanie opracować dostosowane do potrzeb klientów produkty i usługi w kilku spośród najbardziej innowacyjnych branż. Uważamy, że nasze podejście do odzyskiwania należności powinno być nie mniej innowacyjne. Osobowości są dla nas punktem odniesienia, dzięki któremu komunikujemy się z klientami w sposób zindywidualizowany i dostosowany do ich sytuacji. Znamy historię, sytuację i potrzeby Twoich klientów, więc wiemy jak pomóc im w wywiązywaniu się ze zobowiązań.

Osobowości nieustannie przypominają nam o ludziach, którzy kryją się za liczbami. To ważne z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze: daje nam motywację, aby każdego dnia wstać, przyjść do pracy i dać z siebie wszystko. Jesteśmy świadomi tego, w jakim stopniu zmieniamy życie ludzi, gdy pomagamy im wyjśćz zadłużenia, a to daje nam osobistą satysfakcję. 

Osobowości nieustannie przypominają nam o ludziach, którzy kryją się za liczbami.
Osobowości nieustannie przypominają nam o ludziach, którzy kryją się za liczbami.
Wiedza na temat ludzi oraz tego, co jest dla nich ważne i co skłania ich do spłacania należności, sprawia, że skutecznie odzyskujemy wierzytelności.

Dzięki zindywidualizowanej strategii pracy z klientem opartej na wypracowanej przez nas kulturze pracy, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom komfort oraz skuteczną pomoc – której know-how opieramy na własnym kodeksie praktyk. Staramy się zrozumieć sytuację klientów, aby zapewnić jednocześnie stanowcze i sprawiedliwe wsparcie.

Doceniamy zaufanie, którym nas obdarzasz, powierzając nam zarządzanie relacjami ze swoimi klientami – w tym również z tymi, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. W zależności od sytuacji będziemy działać we własnym imieniu, jako Lindorff, lub w imieniu Twojej firmy. W obu przypadkach stosujemy zindywidualizowane i nastawione na pomoc podejście. Wskaźniki zadowolenia potwierdzają, że klienci potrafią to dostrzec i docenić. Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o zewnętrznych usługach obsługi faktur i odzyskiwania wierzytelności.

Stosujemy zindywidualizowane podejście, które jest dostosowane do potrzeb poszczególnych grup klientów.
Stosujemy zindywidualizowane podejście, które jest dostosowane do potrzeb poszczególnych grup klientów.