Nasze rozwiązania

W świecie tranzakcji finansowych potrzebujemy pracowników, którzy będą służyć pomocą zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom. Jesteśmy liderem usług zarządzania wierzytelnościami w Europie i od ponad stu lat pomagamy naszym klientom.
Lindorffer
Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy naszym klientom usługi odzyskiwania wierzytelności na światowym poziomie.

Korzystając z naszego ponadstuletniego doświadczenia, możemy pomóc zarówno klientom, jak i ich dłużnikom, zapewniając sprawne działanie i rozwój gospodarki.

Pomagamy ludziom w odzyskaniu kontroli nad wydatkami.

Robimy to, pomagając klientom podejmować zrównoważone decyzje kredytowe na podstawie danych. Koncentrujemy się na odzyskiwaniu niespłaconych i zaległych należności w skuteczny, ale taktowny i delikatny sposób.

Nasi klienci ufają, że pomożemy zmotywować ich klientów do uregulowania należności w sposób, który pozytywnie wpłynie na ich reputację. Traktujemy to zobowiązanie bardzo poważnie i dlatego każdego dnia dajemy z siebie wszystko, aby nasze usługi odzyskiwania wierzytelności były na światowym poziomie.


Lindorffer

Usługi informacyjne

Decyzje o sprzedaży na kredyt lub przyznaniu pożyczki muszą być podejmowane w sposób wyważony i na podstawie wszystkich dostępnych informacji.

Dzięki naszej wiedzy i zrozumieniu zachowań klientów w zakresie płatności możemy pomagać współpracującym z nami firmom w podejmowaniu decyzji o tym, komu udzielić kredytu, a komu nie. Wzbogacenie Twoich własnych danych o naszą bazę danych pomoże zoptymalizować procesy przyznawania kredytów. Pomożemy Ci zidentyfikować obszary wymagające udoskonalenia. 


Usługi związane z płatnościami

W dobie Internetu klient dysponuje wiedzą o rynku i ma świadomość cen usług, których potrzebuje. Mnogość firm sprawia, że trudno jest się wyróżnić na tle konkurentów. Wszystko zależy od tego, czy potrafimy zapewnić klientowi wyjątkową obsługę.

Pomagamy naszym klientom w doskonaleniu oferowanych przez nich usług, zapewniając elastyczne opcje spłaty zobowiązań i kontakt z klientem za pomocą wszystkich dostępnych kanałów. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj ten artykuł. 

Lindorffer

Lindorffer

Usługi obsługi faktur

Sprzedaż na kredyt wymaga wdrożenia procesu fakturowania. Wiemy, że zarządzanie księgą sprzedaży, logistyka fakturowania i związane z tym funkcje obsługi klienta są istotne dla wszystkich podmiotów udzielających kredytu, ale nie jest to podstawowa część ich działalności. Chcemy, aby Twoja uwaga była skupiona na tym, na czym znasz się najlepiej — resztę zostaw nam.

Pomagamy klientom, zajmując się procesami obsługi faktur. Dzięki temu możesz zwolnić zasoby na potrzeby podstawowych zadań, a my zapewnimy zaawansowane rozwiązania obsługi faktur bez potrzeby inwestowania w udoskonalanie systemów i cyfrowe kanały obsługi.


Usługi odzyskiwania wierzytelności

Podstawową zasadą podczas udzielania pożyczek lub sprzedaży na kredyt jest zaufanie. Ty i Twój klient ufacie sobie nawzajem, że dotrzymacie ustalonych zobowiązań.

Jako pośrednik pomiędzy Tobą a Twoim klientem odgrywamy istotną rolę w funkcjonowaniu gospodarki i przepływie pieniądza. Naszym celem jest pomoc ludziom w wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec Ciebie jako wierzyciela. Działamy z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych związanych z odzyskiwaniem należności.

Pomagamy naszym klientom odzyskać nieuregulowane należności szybko i skutecznie, a ich klientom — stać się na powrót rzetelnymi płatnikami.

Lindorffer

Lindorffer

Usługi nabywania wierzytelności

Odzyskiwanie wierzytelności może zajmować dużo czasu. Nieodzyskane wierzytelności stanowią niepożądaną, bo niepewną pozycję w bilansie przedsiębiorstwa. Możemy wykupić te aktywa, dzięki czemu odzyskasz środki i jednocześnie poprawisz swój bilans bez ponoszenia ryzyka.

Jako czołowi specjaliści w branży odzyskiwania wierzytelności w Europie mamy dogłębną wiedzę i bogate doświadczenie rynkowe. Mamy dostęp do najważniejszych linii finansowania oraz aktywnie angażujemy się w zakup i windykację portfeli wierzytelności zagrożonych oraz w zarządzanie nimi. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.