Obniżanie wskaźnika cyklu regulowania należności

W wielu organizacjach widoczna jest presja na obniżenie wskaźnika cyklu regulowania należności (ang. days sales outstanding, DSO). Dotyczy to szczególnie firm wystawiających klientom comiesięczne rachunki. Rosnące koszty stałe i łatwość dokonywania zakupów w Internecie zwiększają ryzyko narastania wierzytelności. Dlatego tak ważna jest identyfikacja potencjalnych problemów z płatnością i odpowiednia, szybka reakcja.

We współczesnym środowisku biznesowym rozpoczynanie działań po przekroczeniu terminu płatności i wysyłanie wezwań do zapłaty według jednego wzoru już nie wystarcza. Bardziej zindywidualizowany proces odzyskiwania należności zmniejsza ryzyko powstania zaległości, a jednocześnie jest mniej dolegliwy dla klienta. To prowadzi do skrócenia cyklu regulowania należności. Ponadto podejście prewencyjne pomaga w utrzymaniu dobrych relacji z klientami, co z kolei korzystnie wpływa na reputację firmy zarządzającej wierzytelnościami.

Uzyskiwanie kompletnych informacji o kliencie 
Zarządzanie prewencyjne wymaga podejścia opartego na informacjach o klientach. Działy sprzedaży, marketingu i finansów dysponują ogromnymi zasobami informacji o klientach, takich jak historia płatności, sposób wydawania pieniędzy i ich inne cechy określane na podstawie zgromadzonych danych. Dzięki połączeniu tej wiedzy w całość, firma zarządzająca wierzytelnościami uzyskuje wyraźniejszy i pełniejszy obraz klientów (grup), co umożliwia zastosowanie odpowiedniego, indywidualnego podejścia do poszczególnych klientów. Mimo tego ciągłe monitorowanie zachowań klientów jest istotne, ponieważ na ogół z czasem ulegają one zmianie.

Dwa etapy zarządzania prewencyjnego

 • Analiza wszystkich dostępnych danych dotyczących klientów:
  Pierwszym etapem zarządzania prewencyjnego jest przeanalizowanie wszystkich dostępnych danych dotyczących klientów w celu ustalenia czynników, które są istotne w kontekście wskaźnika DSO.
 • Wykorzystanie wszystkich dostępnych danych dotyczących klientów:
  Po zakończeniu pierwszego etapu należy rozpocząć korzystanie z danych dotyczących klientów w celu opracowania trwałych systemów odzyskiwania należności. Umożliwią one stosowanie indywidualnego podejścia do klientów i zapewniać maksymalną skuteczność.

Profilowanie klientów
Firma Lindorff traktuje klienta nie tylko jako dłużnika, ale także jako osobę, która ma problemy z płatnościami. Oznacza to, że klienci nie są dla nas po prostu grupą ludzi, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań i ignorują kolejne powiadomienia listowne i telefoniczne — są osobami, którym możemy pomóc w odzyskaniu kontroli nad finansami. Takie podejście zapewnia wyższą skuteczność przy niższych kosztach operacyjnych.

W naszym systemie klienci są przypisywani do pięciu głównych grup:

 1. klienci, na temat których mamy informacje;
 2. klienci, na temat których nie posiadamy informacji;
 3. klienci, którzy chcą i mogą uregulować należności;
 4. klienci, którzy nie mogą uregulować należności;
 5. klienci, którzy nie regulują należności.

Spersonalizowana komunikacja
Kluczowe jest skierowanie odpowiedniego komunikatu do właściwych klientów we właściwym czasie. Obecnie dysponujemy różnorodnymi kanałami komunikacji. Pytanie brzmi: który wybrać, aby dotrzeć do danego klienta? Rozpoznanie preferencji klientów w zakresie kanałów komunikacji jest ważnym zadaniem w procesie zarządzania należnościami, ponieważ usprawnia kontakt z klientem i zmniejsza ryzyko powstania zaległości.

Uwaga na media społecznościowe
W ostatnim dziesięcioleciu ogromny wpływ na relacje z klientami miały media społecznościowe. Użytkownicy opisują i wzajemnie komentują tam swoje przeżycia — w tym również pozytywne lub negatywne doświadczenia związane z rozwiązywaniem problemów z płatnościami. Warto uwzględnić tę kwestię w komunikacji z klientami, pamiętając, że zarządzanie wierzytelnościami nierozłącznie wiąże się z zarządzaniem reputacją.