Paradoks zarządzania wierzytelnościami

Najskuteczniejszą metodą odzyskiwania należności jest pomaganie ludziom w ich terminowym spłacaniu. W przypadku opóźnienia płatności do jej uregulowania prowadzi tyle dróg, ilu jest klientów — od uprzejmego przypomnienia w formie SMS-a po restrukturyzację zadłużenia.

Ważne jest, aby mieć partnera zarządzającego wierzytelnościami, który może stosować całą gamę tych środków. Niestety, nawet najskuteczniejsze narzędzia na nic się nie zdadzą, jeśli użyjemy ich w niewłaściwym momencie i w niewłaściwym celu. Dobrze znamy Twoich klientów i możemy pomóc Ci w skierowaniu właściwego komunikatu do właściwej osoby we właściwym czasie.

Zarządzanie wierzytelnościami jest częścią procesu dbania o satysfakcję klienta i ma ogromny wpływ na relację między klientem a marką. Stanowi integralną część relacji z klientem i musi być spójna z tym, jak marka jest postrzegana przed transakcją i podczas transakcji. Zatem nieuregulowana faktura lub opóźniona płatność również może stać się okazją do budowania lojalności klienta. Dobry partner zarządzający wierzytelnościami powinien pomóc dostrzec długoterminowe korzyści — zwłaszcza w przypadku klientów, którzy mają przejściowe trudności.

Większość klientów spłaca zobowiązania i robi to terminowo. W zależności od branży, w której działamy, odsetek zaległych faktur może wynosić zaledwie 2–3%. Zatem, jaką wartość strategiczną ma partner zarządzający wierzytelnościami? Szczegółowa wiedza na temat charakterystyki tych 2–3% przypadków (tego, jak je rozpoznawać i jak ich unikać, nie psując wartościowych relacji z klientami) pomoże Ci w rozwijaniu firmy przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. 

W zależności od branży, w której działamy, odsetek zaległych faktur może wynosić zaledwie 2–3%.
Dobrze znamy Twoich klientów i możemy pomóc Ci w skierowaniu właściwego komunikatu do właściwej osoby we właściwym czasie.
Dobrze znamy Twoich klientów i możemy pomóc Ci w skierowaniu właściwego komunikatu do właściwej osoby we właściwym czasie.

Większość firm dysponuje dużą ilością danych, ale ma zbyt małe możliwości ich przeanalizowania, aby były one przydatne przy podejmowaniu decyzji. Dopiero przeprowadzenie analizy tych danych (z wykorzystaniem innych źródeł informacji) ukazuje nam ich prawdziwą wartość. To zaskakujące, ale tak naprawdę niektóre osoby i firmy, które spisujemy na straty z powodu używania zbyt prostych procesów zarządzania danymi i oceniania ryzyka, mogłyby okazać się najbardziej wartościowymi klientami.

Lepsze zrozumienie preferencji i zachowań klientów przekłada się na większą świadomość nie tylko ryzyka związanego z wierzytelnościami, ale również korzyści. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o tym, jak lepiej wykorzystać dane dotyczące Twojego portfela wierzytelności.