Satysfakcja klientów

Zwiększenie satysfakcji klientów jest na szczycie listy priorytetów większości firm, a branża zarządzania wierzytelnościami nie jest wyjątkiem. Właściwie jest to kluczowy czynnik umożliwiający osiągnięcie sukcesu. Wyzwaniem jest określenie, jak zmiany w poziomie satysfakcji klientów wpływają na kluczowe wskaźniki efektywności w branży zarządzania wierzytelnościami.

Troska jako strategia marketingowa
W branży usług finansowych i zarządzania wierzytelnościami interesy klienta to priorytet. Strategie marketingowe i przepisy konsumenckie dbają o to, by firmy włączyły troskę o klienta w swoją kulturę i procedury. Zaniechania w tym zakresie mogą prowadzić do negatywnego rozgłosu, a nawet wszczęcia oficjalnego postępowania. Stosowanie takiej strategii jest więc rozsądnym podejściem w branży usług finansowych we wszystkich aspektach. Pozostaje pytanie: w jaki sposób zarządca wierzytelności może pogodzić cele finansowe z interesami klienta?  

Osobisty kontakt
Fakt, że większość działów zarządzania wierzytelnościami nie stosuje kluczowych wskaźników efektywności dotyczących satysfakcji klienta sugeruje, że konieczna jest zmiana kulturowa. Musimy zdać sobie sprawę, że nasze działania i zachowania odbijają się na zadowoleniu klienta i jego postrzeganiu marki.

Dobrym rozwiązaniem jest skupienie się na satysfakcji klientów w każdym obszarze. To zmniejszy ich odpływ, a w konsekwencji przełoży się na budowanie długotrwałych i zdrowych relacji. Aby to osiągnąć, musimy zróżnicować klientów i podzielić ich na grupy, biorąc pod uwagę bardziej osobiste czynniki. W ten sposób możemy zapewnić im potrzebne informacje przez odpowiednie i zgodne z ich preferencjami kanały.

Lepiej zapobiegać niż gasić pożary
Wykorzystanie danych, takich jak historia płatności i informacje o wcześniejszych zaległościach płatniczych, może przekładać się na zwiększenie satysfakcji klienta. Pozwoli to bowiem na bardziej wyrozumiałe i spersonalizowane podejście. Jeśli w historii kredytowej występuje wiele opóźnionych płatności, można zdecydować się na wcześniejsze wysyłanie ostrzeżeń, co zwiększy prawdopodobieństwo terminowej spłaty. I odwrotnie — jeśli klient, który zawsze dokonywał płatności terminowo, ominął jedną z nich, można potraktować go nieco bardziej wyrozumiale. Zapobieganie nieprzyjemnym sytuacjom, które mogą się pojawić, gdy w grę wchodzą finanse, jest o wiele lepsze niż wyciąganie surowych konsekwencji.